EL-innebandy

VIB har tidligere hatt et lag for EL-innebandy. Dette ble avviklet på grunn av mangel på spillere, men starter gjerne opp igjen ved interesse. På Idda har vi kjelker og nødvendig utstyr tilgjengelig. Ved nok spillere og interesse, kan tilbudet startes opp igjen!

Ta kontakt med kontaktperson Sølvi Nygård på soelnyg@online.no.